ریاست بخش :

آقای دکتر هادی ملک

مدیر گروه :

خانم دکتر ناهید یعقوبی

 

کارشناس مسئول :

آقای عیسی موسی زاده

   


 

بخش پزشکی هسته ای مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، در مساحتی حدود 1000 متر مربع واقع در طبقه زیرزمین این بیمارستان واقع شده و از سال 1356 مشغول به خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد. این واحد یکی از قدیمی ترین مراکز پزشکی هسته ای در ایران بشمار می رود .
در حال حاضر این بخش با در اختیار داشتن نیروی انسانی مجرب و پزشکان متخصص و نیز دستگاه های پیشرفته و به روز ، آمادگی انجام تمام اسکن های پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان با تعرفه دولتی و با پذیرش بیماران بیمه های مختلف اصلی و تکمیلی را دارا می باشد .

دستگاه های موجود در این بخش در حال حاضر عبارتند از :

  1. Siemense T2 Symbia SPECT-CT
  2. Infina Hawkeye GE SPECT-CT
  3. Dual Head Bright View Philips SPECT
  4. Hologic Bone Mineral Densitometr