انواع خدمات


انواع خدمات:
 
دپارتمان پزشکی هسته ای بیمارستان قلب شهید رجایی با تکیه بر موازین علمی و اخلاقی ، آماده به خدمت رسانی جهت انجام تمام اسکن های پزشکی هسته ای برای بیماران محترم می باشد. لیست اهم این موارد عبارتند از :
1-    انجام تمام اسکن های پزشکی هسته ای شامل :
-    تمامی انواع اسکن های پرفیوژن و فونکسیونل قلب
-    اسکن تمام بدن استخوان بصورت تک فاز یا سه فاز، بررسی فعالیت متابولیک مفصل فکی و بررسی خونرسانی کریستال هیدروکسی آپاتیت
-    اسکن کلیه شامل اسکن DTPA ، بررسی کورتکس کلیه (DMSA) ، بررسی فشار خون ناشی از تنگی شریان کلیه (با کاپتوپریل) و بررسی GFR
-    اسکن تیروئید و پاراتیروئید با استفاده از SPECT/CT
-    اسکن های تمام بدن UBI (جهت بررسی عفونت فعال) ، Octreotide و DMSA قلیایی، MIBG و ... (جهت بررسی کانونهای سرطانی) با استفاده از SPECT/CT 
-    اسکن مجاری اشکی
-    اسکن ترازیت مری، تخلیه معده، تعیین محل خونریزی گوارشی و اسکن غدد بزاقی
-    اسکن پستان (سنتی ماموگرافی)
-    اسکن پرفیوژن ریه
-    اسکن مغز (بررسی پرفیوژن و یا پس از تزریق استازولامید جهت بررسی ایسکمی مغز)
-    لنفوسنتی گرافی اندام ها و تعیین غده لنفاوی نگهبان (Sentinel node)
-    سایر اسکن ها و اسکن های خاص (با جنبه های تشخیصی یا تحقیقاتی)
2-    سنجش تراکم استخوان (BMD)
3-    تست تنفسی تشخیص آلودگی با هلیکوباکترپیلوری (UBT)
4-    درمان با ید رادیو اکتیو بصورت سرپائی