آمادگی اسکن استخوان

آمادگی های لازم جهت انجام اسکن استخوان:

1-    جهت انجام اسکن استخوان نیاز به ناشتایی نمی باشد.
2-    لطفاً تمام مدارک قبلی خود (آزمایش ها، عکس های رادیوگرافی، سی تی اسکن و ام آر آی) را هنگام مراجعه به همراه داشته باشید.
3-    از آنجایی که طی مدت قبل از تصویربرداری نیاز به نوشیدن مایعات به مقدار بیشتری می باشید، لطفاً حدود یک لیتر آب، چای رقیق و یا آب میوه به همراه داشته باشید.

 مدت زمان اقامت شما در بخش جهت انجام اسکن استخوان:
1-    پذیرش:‌ حدود 15 دقیقه
2-    مراحل انجام اسکن:‌ حدود 3 تا 4 ساعت

نکات مهم پس از انجام اسکن استخوان:‌
1-    تا مدتی ضمن مصرف مایعات، مثانه خود را پیاپی تخلیه فرمایید.
2-    بمدت 24 ساعت با اطرافیان خود (علی الخصوص کودکان و افراد باردار) فاصله حدود 1 متر را رعایت فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23922480  بین ساعت  17-16  تماس حاصل فرمایید