آمادگی اسکن تیروئید

آمادگیهای لازم جهت انجام اسکن تیروئید:

1-    جهت انجام اسکن تیروئید نیاز به ناشتایی نمی باشد.
2-    لطفاً  لیست اسامی داروهای مصرفی خود را در هنگام مراجعه به همراه داشته باشید.
3-    در صورت مصرف قرص لووتیروکسین، ‌با پزشک معالج خود جهت قطع یا ادامه دارو قبل از انجام اسکن هماهنگی لازم را بعمل آورید.

مدت زمان اقامت شما در بخش جهت انجام اسکن تیروئید:
1-    پذیرش:‌ حدود 15 دقیقه
2-    مراحل انجام اسکن:‌ حدود 30 تا 45 دقیقه

نکات مهم پس از انجام اسکن تیروئید:‌
1-    تا مدتی ضمن مصرف مایعات، مثانه خود را پیاپی تخلیه فرمایید.
2-    بمدت 24 ساعت با اطرافیان خود (علی الخصوص کودکان و افراد باردار) فاصله حدود 1 متر را رعایت فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23922480  بین ساعت  17-16  تماس حاصل فرمایید