آمادگی سنجش تراکم استخوان


آمادگی های لازم جهت انجام سنجش تراکم استخوان:

1-    جهت انجام سنجش تراکم استخوان نیاز به ناشتایی نمی باشد.
2-    لطفاً در صورت انجام این تست در گذشته، نتایج تست سنجش تراکم استخوان قبلی خود را به همراه داشته باشید.
3-    لطفاً از 24 ساعت قبل از انجام تست از مصرف قرص کلسیم خودداری فرمائید.

مدت زمان اقامت شما در بخش جهت انجام سنجش تراکم استخوان:
1-    پذیرش:‌ حدود 15 دقیقه
2-    مراحل انجام سنجش تراکم استخوان:‌ حدود 30 دقیقه

نکات مهم پس از انجام سنجش تراکم استخوان:‌
1-    پس از انجام سنجش تراکم استخوان، رعایت نکته خاصی لازم نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23922480  بین ساعت  17-16  تماس حاصل فرمایید